تخلفات ساختمانی بیشترین شکایات واصله به شهرداری زنجانمجید امیر فضلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شکایات از شهروندان در سالهای گذشته با توجه به تلاش های انجام گرفته در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری و در راستای ایجاد آسایش و آرامش هر چه بیشتر مردم و نیز ارتقای سطح فرهنگ شهروندان روندکاهشی دارد.
وی اظهار کرد: در راستای کاهش شکایات مردمی اقدامات مختلفی از قبیل توانمند کردن سیستم نظارتی و بازرسی نقاط آسیب پذیر، گلوگاه های فساد و حوزه های که شکایات بیشتری در رابطه با آنها ارجاع می شود، انجام می گیرد.
امیرفضلی افزود: مدیریت شهری به دنبال این آرمان است که ریشه و مشکلات مرتبط با شهر و شهرداری را یافته و راه حل مناسب را برای حل آن ارائه کند و تحقق این امر موجب خواهد شد شهرداری در ارتباط با خدمات ارائه شده به مردم، شکایت ها را به حداقل کاهش داده و رضایت خاطر آنها را فراهم کند.
رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری زنجان در ارتباط به مدت زمان رسیدگی به شکایات نیز ادامه داد: شکایات شهروندان بلافاصله بعد از وصول توسط کارشناسان این اداره مورد بررسی قرار می گیرد و در کمترین زمان ممکن پاسخ مناسب ارائه می شود.
وی ابراز کرد: هم اکنون به طور میانگین زمان پاسخگویی با توجه به نوع شکایت و درخواست از یک تا ۲ روز متغیر است.
امیرفضلی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در جهت تسهیل ارتباط شهروندان با اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات و نیز شتاب بخشی به زمان پیگیری و پاسخگویی، سامانه ۱۸۸۸بازرسی شهرداری طراحی شده که در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: شکایت از مبادی مختلفی از قبیل سامد، سامانه اداره بازرسی و ۱۳۷ شهرداری و نیز از طریق خود شهروندان به صورت تلفنی و مکتوب در شهرداری واصل می شود.
به گزارش ایرنا، شهر زنجان به عنوان مرکز استان سه منطقه شهرداری و ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
۷۳۲۰/۶۰۸۵انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید