خاک ورزی حفاظتی در ۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی بیله سوار اجرا شدربعلی جهانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تغییر شرایط اقلیمی، کاهش نزولات جوی، وجود محدودیت در منابع آب و مشکلات زیست محیطی، حفاظت از منابع تولید بویژه آب و خاک و بهره گیری از هنر مدیریت مصرف بهینه و اصولی این منابع برای پایداری تولید مورد توجه جهاد کشاورزی این شهرستان قرار گرفته است.
وی با اشاره به مزایای استفاده از ادوات خاک ورز مرکب در مزارع، گفت: کاهش تردد ماشین آلات کشاورزی در مزرعه، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت خاک، کاهش مدت زمان انجام عملیات کشاورزی و کاهش هزینه کارگری از جمله مزایای استفاده از ادوات خاک ورز مرکب در مزارع است.
جهانی تشریح کرد: در کشت غلات با دستگاه کشت مستقیم بقایای گیاهی به خاک باز گردانده می شود که این روش سبب جبران بخشی از کمبود عناصر غذایی خاک، افزایش عملکرد محصول کشت شده، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش اثرات مخرب سیلاب در مزرعه می شود.
او گفت: فرهنگ سازی در این زمینه با ورود به جوامع محلی و جلب مشارکت بهره برداران بخش کشاورزی از ارکان اصلی حفظ و صیانت از منابع تولید است.
وی همچنین افزود: افزایش سطح اطلاعات و آگاهی های فنی کشاورزان از طریق آموزش های عملی و چهره به چهره کشاورزان ، اجرای کارگاه های آموزشی و مزارع الگویی و بازدید های ترویجی مستمر و مداوم از برنامه های مهم و اولویت دار مدیریت جهادکشاورزی بیله سوار در این زمینه است.
بیله سوار مغان در شمال اردبیل و در نوار مرزی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
این شهرستان از جمله مهم ترین منطقه کشاورزی استان اردبیل بویژه در تولید گندم ، سویا و حبوبات می باشد.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۸/۶۰۱۶انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید