سد باهوش و بزرگراه اهرم بوشهر دارای ردیف بودجه شدندبه گزارش ایرنا،سید کمال الدین شهریاری درگفت و گو با خبرنگاران دردشتی افزود:پروژه احداث سد باهوش اهرم که پیش از این با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در پیوست طرح های مشارکت عمومی و خصوصی لایحه بودجه قرار داده شده بود، پس از جلب نظر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درقانون بودجه سال ۹۷ ردیف دار و به دولت ابلاغ شد.
وی یادآورشد: همچنین پروژه بزرگراه اهرم به برازجان نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی کریدور جنوب کشور قرار گرفت و در قانون بودجه سال ۹۷ ردیف ملی دریافت کرد.
شهریاری اضافه کرد:پروژه احداث بزرگراه اهرم به برازجان بارها بدلیل کمبود اعتباربا تعطیلی همراه می شد، اما با پیگیری های بعمل آمده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دلایل کارشناسی ارائه شده به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۷ و همکاری نمایندگان مجلس به طرح ملی کریدور جنوب کشور الحاق شد.
شهریاری تاکید کرد: ردیف دار شدن سد باهوش در بودجه سال ۱۳۹۷ و الحاق بزرگراه اهرم به برازجان به طرح ملی کریدور جنوب کشور، به معنی ماندگاری همیشگی و الزام تزریق هرساله اعتبارات ملی از سوی دولت و مجلس به این پروژه در بودجه های سالیانه کل کشور است.
۷۲۰۶/ ۶۰۴۵انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید