سهم ۲۲ درصدی معوقات از درآمدهای مالیاتی آذربایجان غربیضضضضضضیعقوب مزرعه لی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سال جاری بیش از ۱۳۶ میلیارد ریال معوقه مالیاتی در استان شناسایی و وصول شده است که رقمی کم نظیر در حوزه مالیات آذربایجان غربی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: البته میزان بسیار زیادی معوقات مالیاتی در آذربایجان غربی وصول نشده که بخشی از آنان نیز به علت سوء استفاده سودجویان از کارت های بازرگانی افراد کم بضاعت و اختصاص میلیاردها ریال مالیات به این افراد است.
وی اظهار کرد: موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی در استان های مرزی به ویژه آذربایجان غربی، ارقام قابل توجه مالیاتی را شامل می شود که تاکنون راه حلی برای آنها احصا نشده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی بیان کرد: در سال جاری بیش از چهار هزار و ۶۷۰ منبع جدید مالیاتی در استان شناسایی و میلیاردها ریال مالیات از آنها اخذ شده است.
مزرعه لی ادامه داد: تنها ۴۳ پرونده مالیاتی منابع جدید در آذربایجان غربی ۱۲۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان به همراه داشته که معادل مالیات ۲۱ هزار مودی مالیاتی بوده است.
به گزارش ایرنا، آذربایجان غربی از جمله استان های موفق در تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور به شمار می رود و سالانه نزدیک به ۹۰ درصد درآمد مالیاتی پیش بینی شده، محقق می شود.
امسال قرار است حدودهشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان وصول شود.
مالیات مهمترین منبع درامد دولتی در استان به شمار می رود.
۸۱۳۷/۲۰۹۳
خبر: سیده فاطمه سجادی ** انتشار: صابر چهرقانیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید