مشکلی برای تامین مرغ گرم در بازار استان وجود نداردسیدحمیدرضا جوادی، جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نیمه تعطیل بودن بازار در ۲ روز نخستین سال ، کشتار روزانه مرغ را کاهش داد که امروز با باز شدن بازار و فعالیت کلیه کشتارگاه ها در سطح استان، تامین مرغ گرم مورد نیاز طبق روال عادی انجام می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۱۴ کشتارگاه در استان فعالیت دارد، افزود: این شمار روزانه ۴۰۰ هزار تن مرغ گرم کشتار می کنند که درصد قابل توجهی از آن به مصرف داخلی می رسد و بقیه به استانهای همجوار و متقاضی ارسال می شود.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد:خوشبختانه امسال همچون سه سال گذشته افزایشی در قیمت مرغ گرم مشاهده نمی شود و هم اکنون مرغ گرم با هر کیلوگرم با قیمت ۷۳۵ تا ۷۴۵ هزار در بازار عرضه می شود.
وی اظهار کرد: همچنین مرغ منجمد به وفور در بازار در دسترس قرار دارد و به قیمت کیلویی ۶۲ هزار ریال قابل خریداری و مصرف است.
هم اکنون ۱۴۰۰ مرغداری صنعتی با ظرفیت هر دوره ۲۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در خراسان رضوی فعالیت دارند.
۷۴۹۶/۵۱۳۲انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید