وزارتخانه های کار و ارتباطات مجاز به فروش اموال غیرمنقول خود شدندبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بند البف تبصره ۱۵ بخش درآمدی بودجه ۹۷ را با ۱۲۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
خانه ملتی ها در این مصوبه، شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه‌ای را مکلف کردند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند و تبصره ۱۶ بخش درآمدی بودجه ۹۷ کل کشور را با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
خانه ملتی ها در این مصوبه به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه دادند تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مجلسی ها همچنین بندهای ب و ج تبصره ۱۵ بخش درآمدی بودجه ۹۷ کل کشور را حذف کردند.
در این بند ب تبصره ۱۵ آمده است: شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی را موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه های برق‌آبی به مصرف برسانند.
همچنین در بند ج تبصره ۱۵ آمده است: به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه درصد(۴۹%) شرکت توانیر در این شرکتها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کند.
سیام**۹۱۲۱**۱۰۵۸
خبرنگاران: سمیه لاری و محمد افضلیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید